Home / Hướng Dẫn / Chính Sách Thu Đổi Sản Phẩm

Chính Sách Thu Đổi Sản Phẩm

SẢN PHẨM

ĐIỀU KIỆN ĐỔI TRẢ

CHÍNH SÁCH ĐỔI HÀNG

CHÍNH SÁCH THU LẠI HÀNG

Đối với sản phẩm ngọc tai đính trên vàng

Sản phẩm còn nguyên vẹn không hao mòn trong quá trình sử dụng, không bị đứt gãy, biến dạng do va đập hay do tác động khác. Thu lại 70% trị giá sản phẩm đã thanh toán trên hóa đơn đối với trường hợp đổi sản phẩm khác đồng giá hoặc cao hơn. Thu lại 50% giá trị sản phẩm đã thanh toán trên hóa đơn

Đối với sản phẩm ngọc tai đính trên bạc phủ bạch kim

Sản phẩm còn nguyên vẹn không hao mòn trong quá trình sử dụng, không bị đứt gãy, biến dạng do va đập hay do tác động khác. Thu lại 70% trị giá sản phẩm đã thanh toán trên hóa đơn đối với trường hợp đổi sản phẩm khác đồng giá hoặc cao hơn. Không thu lại sản phẩm

Đối với sản phẩm chuỗi ngọc trai

– Sản phẩm còn nguyên vẹn không hao mòn trong quá trình sử dụng, không bị đứt gãy, biến dạng do va đập hay do tác động khác.

– Chỉ áp dụng cho chuỗi ngọc trai biển, không áp dụng cho chuỗi ngọc trai Freswater.

Thu lại 70% trị giá sản phẩm đã thanh toán trên hóa đơn đối với trường hợp đổi sản phẩm khác đồng giá hoặc cao hơn. Thu lại 50% giá trị sản phẩm đã thanh toán trên hóa đơn đối với chuỗi ngọc trai biển.