Archives for MDstory

Chính Sách Bảo Hành

ĐỐI TƯỢNG BẢO HÀNH NỘI DUNG BẢO HÀNH TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH HOẶC SỬA CHỮA CÓ TÍNH PHÍ Đối với Ngọc Trai – Ngọc trai biển Southsea, Tahiti, Akoya – Sản phẩm còn thời hạn bảo hành, thời gian tính từ ngày xuất Phiếu bảo hành. – Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn,…